Ngày 6/2/2012

Lê Anh post on February 6th, 2012
Posted in Nhật kí

Nhiều lúc thấy mình suy nghĩ quá phức tạp, mong có thể giản đơn hơn để khỏi phải khổ mình khổ người,

Lắm lúc lại thấy sao mình suy nghĩ đơn giản quá, lại ước có đủ chín chắn và bản lĩnh để nghĩ đến nơi đến chốn…

2 responses .

  1. BabyWolf says:

    Đừng quá đơn giản mà cũng đừng quá phức tạp. Hãy suy nghĩ thấu đáo. :)

    • leanh says:

      Muốn suy nghĩ được thấu đáo cần có kinh nghiệm sống, từng trải và bình tĩnh. Em vẫn hãy còn trẻ, thỉnh thoảng hãy cho em được suy nghĩ như-con-nít, hãy KIÊN NHẪN hơn với em, anh nhé! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *